Möt Ecol-Unicon
Vårt företags mål är att förbättra kvaliteten på vattenmiljön

Vi är en ledande tillverkare av vatten- och avloppsutrustning i Polen

Bolaget grundades 1996 av Ecol Sp. z o.o. (51%) och Unicon AG (49%). Vi har ett utvecklat rådgivnings- och handelsnätverk med filialer i de största städerna i Polen, 3 anläggningar för betongprefabricering och utrustningstillverkning – i Gdańsk, Łódź och Ruda Śląska, samt en produktionsanläggning för automation i Radom.

Utveckling, uthållighet, passion, ansvar och partnerskap

Vår verksamhet bygger på utveckling, uthållighet och passion, vilket leder till effektiv affärsverksamhet och omsorg om miljön. Vi förstår ansvar som ärlighet och inverkan på miljöskydd, och vi ser partnerskap som samarbete och användning av mångfald för att skapa innovation. Dessa värderingar utgör grunden för vår organisation och inspirerar till kontinuerlig utveckling och positiva förändringar.

Varför är det bra att samarbeta med oss

  • Vi tillhandahåller heltäckande designlösningar som är skräddarsydda efter kundens behov och önskemål och tar hänsyn till specifika miljökrav.

  • Vi tillhandahåller dedikerad teknisk rådgivning genom hela investeringsprocessen.

  • Vi hanterar driften av anordningar och sanitets-, dagvatten- och vattennätverk.

  • Vi tillhandahåller professionella servicetjänster för att upprätthålla en störningsfri funktion hos anordningar och minska driftsproblem.

  • Vi utför teknisk driftsättning och samordnar den initiala driften av anläggningar.

  • Vi garanterar kundservice efter genomfört köp och driftrådgivning.

 

Vi är Ecol

  • Konsten att skydda vatten

Vi är en ledande tillverkare av vatten- och avloppsutrustning i Polen – retentionstankar, avskiljare, sedimenteringstankar, reningsverk, pumpstationer och kompressorstationer. Vi erbjuder även service-, entreprenad- och drifttjänster.

  • Vi agerar kompromisslöst i miljöns intresse

Tusentals effektivt fungerande anordningar, professionella ingenjörstekniska projekt och smart hantering av dagvatten-, vatten- och sanitetsnätverk ger en mätbar ekologisk effekt. Vi tror att vi kan bidra till att förbättra miljön varje dag.

 

Få reda på mer

Få reda på mer